Nesbyen kommune Helse og omsorg

Ønsker du en jobb med mening?

Tilkallingsvikarer i Helse og omsorg

Har du mulighet til å arbeide i helger og ferier, eller ved periodevis økt bemanningsbehov? Vi ser etter deg som vil ha nye utfordringer i et godt og utviklende fagmiljø.

Tilkallingsvikarer som det blir inngått avtale med, vil bli kontaktet når kommunen har behov for vikar. Det er behovet til kommunen som er utgangspunkt for forespørsel om å utføre arbeid, og kommunen står fritt i valget av arbeidstaker. En avtale som tilkallingsvikar gir ikke rett til vikaroppdrag, og den som blir ansatt kan takke nei til tilbud om vakter

Følgende avdelinger søker tilkallingsvikarer:

Korttidsavdelingen:

Korttidsavdelingen er en avdeling med 10 korttidsplasser, 2 observasjonsrom og 1 palliasjonsrom. Det er blant annet fokus på rehabilitering, palliasjon og geriatri i avdelingen, og vi har et tverrfaglig miljø med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og lege.

Kontaktinformasjon til tjenesteleder Christiane Edvardsen, tlf 91636727 eller epost: christiane.hanshus.edvardsen@nesbyen.kommune.no

Egen bolig/Sykehjem:

Her gis hjelp til pasienter som ikke kan bo i eget hjem. Vi har et godt faglig miljø som har fokus på den enkeltes behov. Det er 21 som bor i sykehjemmets to avdelinger.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Signe Lise Merødningen, tlf.: 41421038, eller epost: signe.lise.merodningen@nesbyen.kommune.no

Hjemmetjenesten:

I hjemmetjenesten ytes helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand (hjemmehjelp). Her vil du få mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer i en framtidsrettet virksomhet der blant annet velferdsteknologi innføres og hverdagsmestringstankegangen er rådende. Du vil få varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Margit Tvedt, tlf. 90095586, eller epost: margit.tvedt@nesbyen.kommune.no

Avdeling demensomsorg:
Demensomsorgen driftes i 3 bokollektiv med heldøgns pleie og omsorg, totalt 27 boliger. I tillegg drifter vi daglig dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens som også er tilknyttet avdelingen. Vi har dyktige vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere og pleiemedarbeidere i tjenesten vår.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Lotte Bråten, tlf.: 48224448, eller epost: lotte.cecilie.braaten@nesbyen.kommune.no

Miljøterapitjenesten:

Vi yter helsetjenester, praktisk bistand og avlastning til mennesker med utviklingshemming, både i omsorgsboligene og til de som bor i egen, privat bolig. Avdelingen har 14 omsorgsboliger med døgnbemanning, og oppgavene her er varierte og meningsfylte.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Solveig Nørstebø, tlf.: 95200845, eller epost: solveig.norstebo@nesbyen.kommune.no

Legekontoret:

Nesbyen legekontor har 4 leger, turnuslege, sykepleiere, Kardiologisk sykepleier, Radiograf og Bioingenør. I samme bygg finner man også ambulansen stasjonert og øre-nese-hals spesialist.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Hanne Holm Høva, tlf.: 92838508, eller epost: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Ta initiativ til aktivitet med pasienter og beboere
 • Utføre daglig stell/pleie etter oppsatte arbeidsplaner, eller etter delegering fra ansvarshavende på vakt
 • Gi forsvarlig og god pleie og omsorg til pasienter og beboere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomført
 • Jobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjer
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem CosDoc

Kvalifikasjoner:

 • Ingen krav til formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Gode norskkunnskaper
 • I hjemmetjenesten er det påkrevd at du har førerkort. Som hjemmehjelp må du kunne bruke egen bil.

Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges før tiltredelse.

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Tar initiativ og har pågangsmot
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Bidrar til et faglig godt miljø med hovedfokus på pasienter og beboere
 • Personlig egnethet vil i høy grad vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling

Vi ser fram til å motta søknad fra deg! Aktuelle søkere kontaktes fortløpende.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, Alle søknader bes sendt elektronisk. Du kommer til elektronisk søknad ved å klikke på "Søk her"- knappen oppe på utlysningen. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju, og skal ikke lastes opp som vedlegg til søknaden.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonen ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.

Del på:

Referansenr:

2021/3250

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Ekstrahjelp
Sesong

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid
Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltredelse:

Snarest, etter avtale

Arbeidssted:

Nesbyen kommune

Kontaktpersoner:

Nesbyen kommune

tlf: +47 32 06 83 00

Adresse:

Alfarvegen 117 3540 Nesbyen