Nesbyen kommune

Ledig 100% fast stilling som ergoterapeut

Ledig 100% fast stilling som ergoterapeut

 Stillingen er delt 50/50 mellom hjemmebasert omsorg og avdeling demensomsorg.

Arbeidsoppgaver 50% hjemmebasert omsorg:

Ergoterapeuten er faglig ansvarlig for egen virksomhet, arbeider tverrfaglig i kommunehelsetjenesten og samarbeider med øvrige instanser omkring den enkelte bruker. Kontorplass er samlokalisert med vår andre ergoterapeut og kommunefysioterapeut.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til voksne og eldre med behov for ergoterapitjenester i kommunehelsetjenesten.
Generell ergoterapi og hjelpemiddelformidling. 
Deltagelse i forhold til rehabilitering/hverdagsrehabilitering. 
Tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsoppgaver 50% avdeling demensomsorg:

 Vurdering av pasientens funksjon i dagliglivet

Medlem av demensteam og tverrfaglig team i avdelingen
Utøvelse av tjenester til våre brukere på dagaktivitetsavdelingen
Bidra til utvikling av tilbudet ved dagaktivitetsavdelingen
Arbeidssted p.t. er avdeling demensomsorg/ dagaktivitetsavdeling."

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet ergoterapeut
 • Førerkort klasse B
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper, gjerne erfaring fra Dips/CosDoc

Egenskaper:

 • Jobber planmessig og strukturert, får ting gjort.
 • Har gode samarbeidsevner, og evner å arbeide selvstendig, ta beslutninger og stå for disse.
 • Fleksibel, trygg og kan spre arbeidsglede
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer å samarbeide med
 • Utviklingsmuligheter (kurs, utdanning)
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Ergoterapeut plikter å rette seg etter de endringer som måtte bli fastsatt.

Søknadsfrist: 01.08.2022.

Tiltredelse: Snarest (ev. etter avtale)

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder for hjemmebasert omsorg Margit Tvedt, margit.tvedt@nesbyen.kommune.no eller tjenesteleder for demensomsorg Lotte Cecilie Bråten, lotte.cecilie.braaten@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier - Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150

 

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.08.2022

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Elverhøy helsetun