Nesbyen kommune Barneskole

Inntil 100% fast stilling som sekretær ved Nesbyen barneskole og SFO

Ledig inntil 100% stilling som sekretær ved Nesbyen barneskole og SFO

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det.  Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor). 

Ledig inntil 100% fast stilling som sekretær ved Nesbyen barneskole og SFO 

Nesbyen kommune har ledig inntil 100 % fast stilling som sekretær ved Nesbyen barneskole fra april 2023, siden vår nåværende sekretær går av med pensjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Merkantilt arbeid og oppgaver som omfatter begge skolene i kommunen.
 • Samarbeid med ansatte, elever, foresatte og andre parter internt og eksternt.
 • Personaladministrasjon og økonomiforvaltning.
 • Andre oppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i kontor- og administrasjonsfag eller tilsvarende relevant utdanning.
 • Erfaring fra merkantilt arbeid, gjerne fra skole- eller kommunal sektor. Det er en fordel med kjennskap til kommunalt lov- og avtaleverk.
 • God digitalkompetanse. Det er en fordel om du er kjent med flere programmer fra Visma og Microsoft.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig og i team.
 • Har evne til å bygge positive relasjoner og kommunisere godt med medarbeidere, elever og foresatte.
 • Er reflektert og strukturert.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er effektiv og nøyaktig med arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling.
 • Inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Tverrsektorielt og interkommunalt merkantilt samarbeid.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tilfredsstillende politiattest må leveres før tiltredelse.

Søknadsfrist: 06.02.2023

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Kari Tovsrud Brenno, kari.tovsrud.brenno@nesbyen.kommune.no, mobil 48 01 22 01 eller kommunalsjef Hanne Brunborg, hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no, mobil 996 96 480, eller ring Servicetorget på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over til rette vedkommende.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier - Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev.

Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e- post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON:

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

 

Del på:

Referansenr:

2023-36

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Nesbyen barneskole

Kontaktpersoner:

Kari Tovsrud Brenno

tlf: +47 320 68452

mob: +47 48 01 22 01

Adresse:

Alfarvegen 117 3540 Nesbyen